Tampondruk

Jedna z najpopularniejszych technik nanoszenia nadruku wykorzystywana w przemyśle poligraficznym.

Wykonanie znakowania odbywa się poprzez przeniesienie farby specjalnym, miękkim gumowym tamponem z uprzednio przygotowanej matrycy na powierzchnię drukowania. Każdy kolor nanoszony jest osobno a efekt końcowy wyzyskiwany jest poprzez nałożenie na materiał kilku warstw farby.

W procesie drukowania istotną role odgrywa czas potrzebny na wyschnięcie poszczególnych warstw użytego barwnika. Ponieważ w tampondruku nie jest możliwe odzwierciedlenie przejść tonalnych pomiędzy poszczególnymi barwami – metoda ta przeznaczona jest do wykonywania prostszych kolorowych grafik lub tekstów. Tampondruk możliwy jest jedynie na płaskich, jednolitych powierzchniach. Największą zaleta wykonanych w tej technologii znakowań jest ich trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.